cplogo.gif (3589 bytes)Polski Program Czystszej Produkcji - Kalendarium najważniejszych wydarzeń 1989 - 2005


1989

Seminarium UNEP “Przemysł i środowisko” w Warszawie, stanowiące przygotowanie do Światowej Konferencji Ekologicznej w Rio; inicjatywa Podjęcia Programu Czystszej Produkcji w Polsce

1990

Podpisanie porozumienia o wparciu finansowym przez rząd Norwegii oraz o współpracy pomiędzy organizacjami inżynierów Norwegii i Polski – NIF i NOT. Powstaje zarys Polskiego Programu Czystszej Produkcji

1991

Rozpoczęto działalność szkoleniową poprzez realizację tzw. Szkół CP, przygotowujących pracowników przedsiębiorstw do wdrażania projektów minimalizacji odpadów oraz pomagających ustanowić w przedsiębiorstwach System Zarządzania Środowiskiem bazujący na strategii Czystszej Produkcji – SZŚ wg CP

Ukończenie pierwszej Szkoły CP w Katowicach

1992

Inicjatywa wydania Polskiej Deklaracji Czystszej Produkcji

1993

Minister Ochrony Środowiska ZNiL oraz Minister Przemysłu i Handlu podpisują "List intencyjny w sprawie współdziałania w zakresie Czystszej Produkcji – Nowej Strategii Zarządzania Środowiskiem Naturalnym"

Dla zapewnienia kontynuacji Programu CP w Polsce oraz dla nadania Polskiemu Ruchowi Czystszej Produkcji formalnego charakteru, wymienieni wyżej Ministrowie, w porozumieniu z programem NIF-NOT, wydają wspólną Deklarację Czystszej Produkcji

Otwarcie NIF-NOT CP Centre

1994

Wydanie I numeru polskiej wersji biuletynu sieci UNEP IE/PAC “Cleaner Production / Czystsza Produkcja”

Utworzenie Polskiego Centrum CP na bazie NIF-NOT CP Centre

I Krajowy Zjazd Polskiego Ruchu CP

III Światowe Seminarium ONZ - Ekspertów CP w Polsce

1995

OECD uznaje Polski Program CP jako modelowy dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej

1996

Podpisanie porozumienia miedzy Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Prezesem FSNT-NOT, w sprawie współpracy i wprowadzenia CP jako działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu

Powołanie Regionalnych Centrów CP

Ustanowienie Świadectwa Przedsiębiorstwa CP, nadawanego ówcześnie przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, FSNT-NOT oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Wręczenie pierwszych Świadectw CP

Utworzenie Rady Przedsiębiorstw oraz Rady Miast/Gmin CP

II Krajowy Zjazd Polskiego Ruchu CP

Ogłoszenie roku 1997 Rokiem Czystszej Produkcji

1997

Nadanie przez Federację FSNT-NOT statutu Polskiemu Klubowi CP

Nowopowstała Agencja Techniki i Technologii podejmuje współpracę i staje się jedną z organizacji nadających Świadectwo CP

I Spotkanie Klubu "Polski Ruch CP"

1998

Ukazanie się pierwszego numeru serii “Zeszytów Problemowych” biuletynu “Czystsza Produkcja”

III Krajowy Zjazd Polskiego Ruchu CP – Zebranie Rady Przedsiębiorstw

Debiut Polskiego Programu CP w sieci Internet

Rozpoczęcie Akcji "CP 2000"

Polski Program Czystszej Produkcji otrzymuje nagrodę ONZ - "Global 500"

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji CP przez "Polski Ruch CP"

1999

Podpisanie przez Ministra Ochrony Środowiska ZNiL Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP

Rozpoczęcie procesu weryfikacji Świadectw Przedsiębiorstwa CP

Klub CP przekształca się w Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji"

IV Krajowy Zjazd Czystszej Produkcji

Powołanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia

Rada Gmin przekształca się w Radę Samorządów Terytorialnych przy Stowarzyszeniu "Polski Ruch CP"

Pierwsze warsztaty szkoleniowe dla Przedsiębiorstw CP, pt.: "Od CP do ISO 14001. Doświadczenia Przedsiębiorstw CP", połączone z warsztatami dotyczącymi weryfikacji Świadectwa CP

Uroczyste podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP przez polskie Przedsiębiorstwa CP, w Sali Kolumnowej Sejmu RP,

2000

Rozpoczęcie kolejnej, XXXVIII Szkoły CP, jako zorganizowanej w oparciu o Samorząd Powiatowy w Będzinie

Udział Stowarzyszenia Polski Ruch CP w Światowym Kongresie Inżynierów w Hanowerze

Wniosek o ustanowienie przez Ministra Środowiska Polskiego Rejestru CP

2001

Zakończenie jubileuszowej, XXXX Szkoły CP w Rydzynie

Zakończenie projektu "Transfer czystszych technologii dla przemysłu elektromaszynowego w Polsce", zrealizowanego przy współpracy z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej oraz partnerami duńskimi: Carl Bro as i Instytutem Rozwoju Produktu

Nawiązanie współpracy z partnerami Holenderskimi w dziedzinie kooperatywnego kształtowania polskiej polityki ekologicznej, z udziałem przedstawicieli rządu i przemysłu (dobrowolne zobowiązania ekologiczne), w oparciu o holenderskie doświadczenia w tym zakresie

2002

Inauguracja "Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości" podczas konferencji pt. „Czystsza Produkcja = Odpowiedzialna Przedsiębiorczość”, zorganizowanej w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich, pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury – Pana Marka Pola, z udziałem m.in. Zastępcy Dyrektora Generalnego UNEP - Pani Jacqueline Aloisi de Larderel

Zakończenie projektu "Zarządzanie środowiskiem w przemyśle drzewnym w Polsce", realizowanego we współpracy z partnerami duńskimi: Carl Bro as i Duńskim Instytutem Technologicznym, pod patronatem Ambasady Królestwa Danii

Zakończenie projektu "Pomoc techniczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w przygotowaniu projektów dla promowania Czystszej Produkcji", zrealizowanego we współpracy z AEA Technology i Business Consulting na zamówienie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Zakończenie projektu "Pomoc dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy UE - Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń", zrealizowanego w ramach prac wdrożeniowych Dyrektywy IPPC, wspólnie z partnerami duńskimi (COWI w połączeniu z Carl Bro as i DHI)

Inauguracja projektu "Zarządzanie środowiskiem w przemyśle spożywczym w Polsce", realizowanego we współpracy z partnerami duńskimi: Carl Bro as i Greencity Denmark, pod patronatem Ambasady Królestwa Danii

2003

Druga edycja Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Przystąpienie do projektu wdrażania Programu Czystszej Produkcji w Mołdawii, Gruzji i Kazachstanie, w oparciu m.in. o polskie doświadczenia w tym zakresie

Zakończenie projektu "Zarządzanie środowiskiem w przemyśle spożywczym w Polsce", realizowanego we współpracy z partnerami duńskimi: Carl Bro as i Greencity Denmark, pod patronatem Ambasady Królestwa Danii

VI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji", wybór nowych władz

2004

Inauguracja czasopisma "Czystsza Produkcja i Eko-Zarządzanie"

Konferencja "Ekologia bez granic" - Podpisanie listu intencyjny w sprawie współpracy Polski, Czech i Saksonii w ramach projektu "Transgraniczne dobrowolne porozumienia ekologiczne pomiędzy Polską, Republiką Czeską i Saksonią"

2005

41 Szkoła Czystszej Produkcji - Opole 2005

Konferencja "15 lat Polskiego Programu Czystszej Produkcji - strategii zrównoważonego rozwoju"

Trzecia edycja Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Organizacja 4-częściowego cyklu szkoleniowego "Zasady tworzenia i oceny wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego

 

PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ