Jak wybrać kolektory słoneczne?

Instalacja słoneczna jest droga, zatem nie wykonuje się jej z przewymiarowaniem. Dokładne obliczenia są możliwe z zastosowaniem programów symulacyjnych, zwykle będących w posiadaniu wytwórców lub także hurtowników. W wypadku małych instalacji do domków jednorodzinnych, w jakich ogrzewane jest do 500 l wody, ogromna precyzja nie jest potrzebna do właściwego wyboru narzędzi, więc obliczenia zazwyczaj przeprowadza się, korzystając z gotowych tabel bądź wykresów, przy określonych zadaniach ułatwiających.

Jak skonstruowane są kolektory?

Kolektor płaski ma typ prostokątnej, płaskiej (stąd nazwa urządzenia) skrzynki. Jej wierzch stanowi szklana ochrona o niezwykle dużej drożności promieni ciepłych oraz ogromnej wytrzymałości na naruszenia automatyczne. Pod szkłem znajduje się absorber w formie ciemnej sklejki wykonanej z miedzi, mosiądzu bądź aluminium. Płyta idealnie pochłania światło słoneczne oraz przekazuje niewielkie ilości ciepła. Do absorbera dochodzą (zazwyczaj miedziane) rury, poprzez jakie płynie glikol, odbierający ciepło z absorbera. Dno oraz boczne ścianki płaskiego kolektora słonecznego wypełnia przeważnie izolacja, zrobiona zazwyczaj z wełny mineralnej (przeciwdziała ona stracie ciepła). Całość otoczona jest osłoną, jaka zabezpiecza narzędzie przed wpływem elementów zewnętrznych.

Ciśnieniowa instalacja kolektorowa czy typu drain back?

Z technologicznego punktu widzenia nic ważniejszym problemem jest teraz to, czy dobrać tradycyjną, ciśnieniową instalację kolektorową, stosującą jako element grzewczy mieszankę glikolu z wodą, lub także nowsze, lecz także trochę droższe wyjście – instalację typu drain back, w jakiej krąży naturalna woda, przelewana do kolektorów jedynie wówczas, kiedy świeci słońce oraz jest zapotrzebowanie na ciepło (likwiduje to najczęstsze kłopoty eksploatacyjne, takie jak przegrzewanie lub wycieki glikolu).

Kolektory słoneczne natomiast pompa ciepła

Tychże dwóch rozwiązań, kolektora oraz pompy ciepła, nie należy obowiązkowo rozważać jako opcjonalnych, gdyż przy właściwej konfiguracji mogą działać jednocześnie. Pompa ciepła ma ową zaletę, iż pełny proces nie potrzebuje zastosowania tak ogromnej przestrzeni, która jest niezbędna dla montażu kolektora słonecznego, natomiast zatem można pompę stosować efektywnie nie jedynie w domach, lecz także mieszkaniach. Porównanie efektywności oraz skuteczności jest ciężkie, gdyż zwłaszcza pompy ciepła różniące się rodzajami, mają niezwykle różnorodną efektywność odprowadzania ciepła między źródłami. Jest to zatem zagadnienie, jakie należy traktować samodzielnie w wypadku każdego projektu.

Redakcja programcp.org.pl