KontaktLinkedInFacebookPRACA W OCHRONIE ŚRODOWISKA i CSR

Akcja "Przez 'Czystszą' do pracy..."

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dowiedz się więcej o działalności naszego Stowarzyszenia


Jak to działa?

Zapraszamy do przysyłania Waszych ogłoszeń! Ich publikowanie jest całkowicie bezpłatne. Propozycje ogłoszeń prosimy zgłaszać na adres mj.cichy@cp.org.pl.

Zachęcamy też do współtworzenia naszej akcji, poprzez przysyłanie ofert z wybranego portalu z ogłoszeniami. Obecnie uczestniczy w niej 7 Osób, które wynajdują dla Was w różnych źródłach oferty pracy.

Jeśli za pośrednictwem naszej inicjatywy komuś z Was uda się znaleźć pracę lub Pracownika – poinformujcie nas o tym! Będzie to dla nas powód do zadowolenia, dalszej motywacji oraz satysfakcji, że uruchomiliśmy akcję przynoszącą konkretne, dobre rezultaty.

Uwaga: zaznaczamy, że zamieszczenie ogłoszenia na stronie naszej Akcji nie daje pewności ani nie stanowi gwarancji/obietnicy, że jakiś Pracodawca na nie zareaguje. W związku z tym, zamieszczenie ogłoszenia na naszej stronie nie powinno osłabiać samodzielnych starań o znalezienie wymarzonej pracy.


Ostatnia aktualizacja tabeli: 1 lutego 2017 r. godz. 5,40

Obecnie na stronie akcji znajduje się:

  CZŁOWIEK SZUKA PRACY... PRACA SZUKA CZŁOWIEKA...
OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogłoszenie nr 2/2016

Data zamieszczenia: 12 lipca 2016 r.

Mężczyzna, 29 lat; zam. Oświęcim, woj. małopolskie.

Absolwent:

 • Politechnika Częstochowska – Ochrona Środowiska
  Specjalizacja magisterska: Toksykologia (praca magisterska z zakresu oczyszczania ścieków koksowniczych)

 • Politechnika Częstochowska – Ochrona Środowiska
  Specjalizacja inżynierska: Systemy Ochrony Środowiska (praca inżynierska z zakresu usuwania zanieczyszczeń organicznych w ściekach przemysłowych)

 • Centrum nauki i biznesu „Żak” w Oświęcimiu
  Kierunek: Technik BHP

Doświadczenie:

 • Zremb-Remos 2 Sp. z o.o. Wola, kontrola jakości.

  • nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego pod kątem jakości,

  • opracowywanie i sprawdzanie rysunków technicznych przy pomocy programu AutoCAD,

  • sporządzanie dokumentacji finalnej, trafiającej do klienta,

  • nadzór nad przyrządami kontrolno-pomiarowymi,

  • dokonywanie pomiarów i badań zgodnie z wymaganiami technicznymi,

  • dokonywanie badań nieniszczących PT,

  • prowadzenie bieżących zapisów dotyczących jakości,

  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością;
    

 • Major Sp. z o.o. Tychy, kontrola jakości,

  • nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego pod kątem jakości,

  • dokonywanie pomiarów i badań zgodnie z wymaganiami,

  • kontrola dostaw, wyrobów w toku produkcji i wyrobów gotowych,

  • prowadzenie bieżących zapisów dotyczących jakości,

  • zapewnienie wymaganej dokumentacji na stanowisku produkcyjnym,

  • nadzór nad wyrobem niezgodnym,

  • nadzór nad przyrządami kontrolno-pomiarowymi,

  • odbiór oraz kontrola pierwszych dobrych sztuk,

  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością;
    

 • SGS Eko – Projekt Sp. z o.o. Pszczyna, specjalista ds. pomiarów instalacji ochrony powietrza,

  • wykonywanie zleconych pomiarów emisji,

  • odpowiedzialność za powierzony sprzęt pomiarowy,

  • podstawowa znajomość pyłomierza EMIOTEST 2598,

  • podstawowa znajomość analizatora gazu Horiba PG-350E;
    

 • Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Oświęcim, praktyka zawodowa,

  • wiedza ogólna, laboratorium, posługiwanie się zaawansowanymi maszynami do pomiarów tj. spektrofotometr, Absorpcyjna spektrometria atomowa ASA, Analizator węgla organicznego TOC/OWO;

Umiejętności, certyfikaty:

 • Certyfikat na badania nieniszczące-penetracyjne "PT I+II" według PN-EN ISO 9712

 • język angielski - poziom dobry - komunikatywny

 • język niemiecki - poziom podstawowy

 • Obsługa pakietu Office

 • Obsługa programu AutoCadZnajomość ISO 9001, 14001, 18001

 • Prawo jazdy kat. A,B

 • Znajomość rysunku technicznego

Deklarowane cechy:

 • Umiejętność pracy w zespole oraz nadzorowania prac zespołowych

 • Pracowitość

 • Sumienność

 • Samodzielność w działaniu

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)


Ogłoszenie nr 1/2016

Data zamieszczenia: 14 kwietnia 2016 r.

Kobieta, 22 lat; zam. Łódź woj. łódzkie.
 

Absolwentka:

 • Uniwersytet Gdański, wydział Chemii (studia wyższe I stopnia - licencjackie kierunek Ochrona Środowiska)

Doświadczenie:

 • Uniwersytet Lublański
  Oddział: Lublana, Słowenia, stanowisko: Stażysta w laboratorium
  Zakres obowiązków: badanie mikroorganizmów osadu czynnego, testowanie wpływu substancji chemicznych na mikroorganizmy występujące w osadzie czynnym, zaplanowanie dawek leków, które będą testowane na organizmach, badanie chemicznego zapotrzebowania na tlen (COD) wody z oczyszczalni ścieków oraz badanych substancji - bieżące raportowanie wyników badań
  11/2015 - 12/2015

 • Firma Doradcza ISOTOP s.c.
  Oddział: Gdańsk, stanowisko: Stażysta w Dziale Audytu
  Zakres obowiązków: - ważenie filtrów do aspiratorów indywidualnych oraz ustawianie ich przepływów, - przygotowywanie aspiratorów indywidualnych służących do poboru pyłu z powietrza oraz mierzenia stężenia pyłu poprzez analizę wagową filtrów, - przygotowywanie bazy ADR w języku polskim i angielskim - prowadzenie dokumentacji oraz rozsyłanie materiałów reklamowych firmy - pomoc pracownikom w biurze oraz laboratorium 07/2015-09/2015

Umiejętności:

 • język angielski - biegle

 • język niemiecki - poziom podstawowy

 • Obsługa pakietu Office

 • Prawo jazdy kat. B

Deklarowane cechy:

 • Umiejętność pracy w zespole oraz nadzorowania prac zespołowych

 • Pracowitość

 • Sumienność

 • Dyspozycyjność

 • Umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie

 • Samodzielność w działaniu

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)


Ogłoszenie nr 8/2015

Data zamieszczenia: 24 lipca 2015 r.

Twój potencjalny Pracownik:
 

Mężczyzna, 25 lat; zam. Lublin, woj. lubelskie.

Absolwent:

 • Politechnika Lubelska, wydział Inżynierii Środowiska (studia wyższe I stopnia - inżynierskie oraz II stopnia - magisterskie, spec. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii)

 • Uniwersytet w Padwie, Włochy; udział w międzynarodowym programie Erasmus na wydziale Ochrony Środowiska

 • Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-informatycznym

Doświadczenie:

 • Instal Lublin - Inżynier budowy, Elektrownia Kozienice
  Zakres obowiązków: Nadzorowanie prac związanych z budową, prowadzenie dokumentacji budowlanej i jakościowej, organizacja i koordynacja prac podległych pracowników, współpraca z podwykonawcami, nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP oraz ochrony środowiska

 • Elektroprojekt Lublin - realizacja programu praktyk

Umiejętności:

 • język włoski - biegle

 • język angielski - poziom bardzo dobry

 • Uprawnienia SEP kwalifikacyjne eksploatacyjno-pomiarowe
  oraz dozoru

 • Obsługa pakietu Office

 • Obsługa programu AutoCad

 • Prawo jazdy kat. B

Deklarowane cechy:

 • Umiejętność pracy w zespole oraz nadzorowania prac zespołowych

 • Pracowitość

 • Sumienność

 • Dyspozycyjność
   

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)Ogłoszenie nr 7/2015

Data zamieszczenia: 17 lipca 2015 r.

Twój potencjalny Pracownik:

 

Kobieta, 25 lat; zam. Kraków, woj. małopolskie.

 

Absolwentka:

 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - kierunek: Ochrona Środowiska (inżynier ochrony środowiska)

 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - kierunek: Ochrona Środowiska, spec. Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska (magister ochrony środowiska)

Doświadczenie:

 • VI-VIII 2010: LPP. S.A. - House; Galeria Echo w Kielcach (pracownik techniczny)

 • VII 2013: Praktyka zawodowa - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb (praktyka laboratoryjna)

 • VIII 2013: Praktyka zawodowa - Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (praktyka w administracji)

 • IX 2013 - VI 2015: Koło Naukowe Uniwersytetu Rolniczego- Sekcja Ochrony Przyrody (praca laboratoryjna)

Umiejętności:

 • znajomość języków obcych:

  • niemiecki: dobra (B2) w mowie i piśmie

  • angielski: średnia (B1) w mowie i piśmie

 • obsługa komputera:

  • pakiet Office - w tym Microsoft Word oraz Microsoft Excel- bardzo dobra

  • Autocad - obsługa dobra

  • Sketch up - obsługa dobra

 • pozostałe:

  • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej,

  • umiejętność obsługi sprzętu biurowego,

  • prawo jazdy kat. B.

 

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)

 


Ogłoszenie nr 6/2015

Data zamieszczenia: 15 lipca 2015 r.

Twój potencjalny Pracownik:

Kobieta, 23 lat; zam. Skoczów, woj. Śląskie.

 

Absolwentka:

 • studiów I stopnia na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek: Inżynieria Środowiska,

 • studiów II stopnia na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalizacja: Gospodarka Odpadami.

Doświadczenie:

 • wrzesień 2014: Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami, staż

 • lipiec 2014: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, praktyki dyplomowe.

Ukończone szkolenia:

 • Podstawy ochrony środowiska w firmie - kompendium (Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji),

 • Szkolenie na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego (MDG Doradztwo Gospodarcze),

 • Szkolenie o procedurach ocen oddziaływania na środowisko (platforma e-learningowa „e-Natura2000”),

 • Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2014 (Naczelna Organizacja Techniczna).

Umiejętności:

 • znajomość języków obcych: Angielski (B2+),

 • znajomość systemów operacyjnych Windows oraz pakietu Microsoft Office,

 • podstawowa znajomość obsługi programu AutoCad,

 • umiejętność opracowywania ocen oddziaływania na środowisko oraz planów gospodarki odpadami,

 • znajomość aktualnych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami,

 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,

 • prawo jazdy kat. B.

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)

 


Ogłoszenie nr 5/2015

Data zamieszczenia: 15 lipca 2015 r.

Twój potencjalny Pracownik:

Kobieta, 24 lata, zamieszkała w Wejherowie woj. pomorskie
Szuka pracy: Wejherowo i okolice (trójmiasto)

Absolwentka:

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii studia magisterskie Ochrona Środowiska (tryb stacjonarny), specjalizacja: Ekologiczno-biologiczna

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii studia licencjackie Kierunek: Ochrona Środowiska (tryb stacjonarny), specjalizacja: Ekologiczno-biologiczna

 • Liceum Ogólnokształcące im. Teodora Bolduana nr 2 w Wejherowie

Doświadczenie zawodowe

 • Staż w Urzędzie Miasta Redy, ul. Gdańska 33,Reda 84-240

 • Praktyki zawodowe w stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Wejherowie

Dodatkowe informacje:

 • Języki obce:

  • język angielski: dobry

  • język francuski: podstawowy
    

 • Znajomość: Pakietu Microsoft Office: Excel, Word, Power Point,

 • Biegła obsługa systemu Windows

W trakcie:

 • Prawo jazdy kat. B

 • Szkoła policealna „cosinus” w Gdyni – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)

 Ogłoszenie nr 4/2015

Data zamieszczenia: 14 lipca 2015 r.

Twój potencjalny Pracownik:

Kobieta, 27 lat; szuka pracy w: Katowice (i okolice Katowic), woj. śląskie.

Absolwentka Politechniki Śląskiej, specjalizacja: Ochrona Środowiska w Energetyce; magister inżynier

Odbyte szkolenia:

 • Podstawy ochrony środowiska w firmie – kompendium (Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji)

 • Green Industry: Pathways Towards Inclusive and Sustainable Industrial Development (UNIDO/Central European University, Budapest)

 • How Green is that product? An Introduction to Life Cycle Assessment (kurs online na platformie Coursera | Northwestern University | USA)

 • Gospodarka odpadami w praktyce przedsiębiorstw (Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji)

 • System zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2004 (Akademia TUV | Audytor wewnętrzny | Zabrze)

 • Akademia Energii (2065 Fundacja im. Lesława Pagi | Warszawa)

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 06.2014 do 07.2014 zatrudniona na stanowisku Asystent Naukowy w Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Znajomość języków obcych: Angielski (B2/C1), Niemiecki (A1).

Znajomość oprogramowania: RETScreen, VBA, MS Office

Dodatkowe umiejętności: Prawo ochrony środowiska, Badanie i rozwój, Zbieranie, analiza danych i raportowanie, Zarządzanie projektami, Komunikatywność, Dokładność i sumienność, Prawo jazdy kategorii B

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)

 Ogłoszenie nr 003/2015

Data zamieszczenia: 24 kwietnia 2015 r.

Twój potencjalny Pracownik:

Kobieta, 27 lat; szuka pracy w: Katowice, woj. śląskie.

Absolwentka Politechniki Śląskiej, specjalizacja Technologia Wody, Ścieków i Odpadów; magister inżynier

Posiada certyfikaty:

 • Asystenta Systemu Zarządzania Jakością (Państwowe Centrum Badań i Certyfikacji),

 • Audytora Wewnętrznego Systemu Jakości wg normy 9001 (Politechnika Krakowska – Centrum Kształcenia i Organizacji Systemów Jakości).

Dodatkowe szkolenia:

 • Audytor Systemu REACH (jednostka: TQM Soft)

 • MSA-SPC (jednostka: TQM Soft)

 • FMEA (jednostka: TQM Soft)

 • ISO/TS 16949 (jednostka: Dekra)

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 10.2012 do chwili obecnej zatrudniona w firmie Geyer&Hosaja Zakłady Gumowe:

  • 10.2012 – 10.2014, na stanowisku: Specjalista ds. Jakości i Ochrony Środowiska

  • 10.2012 - nadal, na stanowisko: Specjalista ds. Zakupów

Posiada umiejętności obsługi programów komputerowych: Solid Edge, AutoCAD, MS Office (Word, Excel, Power Point); znajomość języka angielskiego (na poziomie B1) i rosyjskiego (B1); prawo jazdy kat. B.

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)Ogłoszenie nr 002/2015

Data zamieszczenia: 21 stycznia 2015 r.

Twój potencjalny Pracownik:

Mężczyzna, 27 lat, zam. Gliwice, woj. Śląskie.
Absolwent:

 • studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej - Kierunek: Inżynieria Środowiska, Specjalizacja: Gospodarka Odpadami,

 • studiów II stopnia na kierunku Energetyka - specjalizacja: Alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem.

Zatrudniony od pół roku w firmie zajmującej się automatyką, na stanowisku: Inżynier AKPiA oraz Specjalista ds. Ofert. Chętnie pracowałby w odnawialnych i niekonwencjonalnych źródłach energii lub w szerokiej tematyce odpadów.

Posiada:

 • umiejętności obsługi programów komputerowych Autodesk Inventor, AutoCAD, MS Office (Word, Excel, Power Point), MS Projekt, PhotoFiltre, SinuTrain, Norma Pro), znajomość środowiska Windows i Linux,

 • umiejętność ogólnej obsługi komputera (software jak i hardware),

 • znajomość języka angielskiego poziomie C1 i niemieckiego A1,

 • prawo jazdy kat. B (czynne),

 • ogólną znajomość rysunku technicznego i narzędzi pomiarowych.

Deklaruje następujące cechy: dobra organizacja pracy, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność.

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)Ogłoszenie nr 001/2015

Data zamieszczenia: 10 stycznia 2015 r.

Twój potencjalny Pracownik:

Kobieta, przedział wiekowy 25-30 lat, zam. Chorzów, woj. Śląskie.
Absolwentka:

 • studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej - Kierunek: Ochrona Środowiska, Specjalizacja: Ochrona środowiska w energetyce,

 • studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WSZOP) - specjalizacja: Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.

Przez półtora roku zatrudniona na stanowisku Laborant (wykonywanie analiz laboratoryjnych biomasy i węgla – przygotowywanie próbek do dalszych badań) w elektrociepłowni, w której wcześniejszą odbywała 6-tygodniową praktykę.

Posiada umiejętność obsługi komputera (Windows, Word, Excel, Power Point), znajomość języka angielskiego technicznego na poziomie A1, prawo jazdy kat. B oraz ogólną znajomość prawa ochrony środowiska. Deklaruje następujące cechy: dobra organizacja pracy, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność.

Jestem zainteresowany/a tym ogłoszeniem
(krótka ankieta dla potencjalnego Pracodawcy)

 

Zielona Góra, lubuskie, Inspektor do spraw: ochrony środowiska Wydział Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 26.01.2017r., (wygasa 9 lutego 2017r.).


Ostrołęka, mazowieckie, Starszy inspektor do spraw: ochrony przyrody w Wydziale Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 28.01.2017r., (wygasa 7 lutego 2017r.).


Kraków, małopolskie, Inspektor do spraw: strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 27.01.2017r., (wygasa 3 lutego 2017r.).


Opole, opolskie, Inspektor do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 27.01.2017r., (wygasa 2 lutego 2017r.).


Okolice Gdańska, pomorskie, Specjalisty ds. BHP i ochrony środowiska, Rekrutację prowadzi Firma Grafton Recruitment.
Ogłoszenie zamieszczone na pl.indeed.com w dniu 27.01.2017 r.


Gdańsk, pomorskie, Młodszy laborant, LOTOS Lab Sp. z o.o.
Ogłoszenie zamieszczone na pl.indeed.com w dniu 31.01.2017 r.


Frydrychowo, kujawsko-pomorskie, Referent ds. gospodarki odpadami, Plastica Sp. z o.o.
Ogłoszenie zamieszczone na pl.indeed.com w dniu 30.01.2017 r., (wygasa 14 lutego 2017 r.).


Warszawa, mazowieckie, Asystent w dziale nadzorów środowiskowych- Marki, FPP Enviro Sp. z o.o.
Ogłoszenie zamieszczone na pl.indeed.com w dniu 25.01.2017 r.


Koszalin, zachodniopomorskie, Specjalista ds. ochrony środowiska, MPS International Sp. z o.o.
Ogłoszenie zamieszczone na pl.indeed.com w dniu 25.01.2017 r.


Sochocin, mazowieckie, Specjalista ds. ochrony środowiska i instalacji sanitarnych, GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SOCHOCINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI.
Ogłoszenie zamieszczono na oferty.praca.gov.pl w dniu 23.01.2017r., (wygasa 22 lutego 2017r.).


Warszawa, mazowieckie, Referendarz do spraw: monitoringu przyrody (ptaki) w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 23.01.2017r., (wygasa 2 lutego 2017r.).


Kaczory, wielkopolskie, Pomoc laboranta, LABORATORIUM USŁUGOWO-BADAWCZE "BIOCHEMIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Ogłoszenie zamieszczono na oferty.praca.gov.pl w dniu 24.01.2017r., (wygasa 23 lutego 2017r.).


Gorzów Wielkopolski, lubuskie, Inspektor do spraw: Ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w Wydziale Zarządzania Środowiskiem, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 23.01.2017r., (wygasa 2 lutego 2017r.).


Gdańsk, pomorskie, Starszy inspektor do spraw: ochrony środowiska Wydział Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 23.01.2017r., (wygasa 6 lutego 2017r.).


Gdańsk, pomorskie, Starszy specjalista do spraw ochrony środowiska Wydział Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 23.01.2017r., (wygasa 6 lutego 2017r.).


Gdańsk, pomorskie, Starszy specjalista do spraw: monitoringu środowiska Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 23.01.2017r., (wygasa 6 lutego 2017r.).


Słupsk, pomorskie, Specjalista do spraw: do wykonywania analiz manualnych i instrumentalnych Laboratorium - Zespół Słupsk, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Ogłoszenie zamieszczono na nabory.kprm.gov.pl w dniu 23.01.2017r., (wygasa 6 lutego 2017r.).


Kłobuck, śląskie, Specjalista ochrony środowiska / specjalista do spraw bhp, SÜDPACK KŁOBUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Ogłoszenie zamieszczono na oferty.praca.gov.pl w dniu 20.01.2017r., (wygasa 20 lutego 2017r.).


Pszczyna, śląskie, Specjalista ds. ochrony środowiska, Team Prevent.
Ogłoszenie zamieszczone na pl.indeed.com w dniu 18.01.2017 r.


Poznań, wielkopolskie, Młodszy asystent, POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU.
Ogłoszenie zamieszczono na oferty.praca.gov.pl w dniu 13.01.2017r., (wygasa 12 lutego 2017r.).


Mińsk Mazowiecki, mazowieckie, Referent/ Specjalista ds. ochrony środowiska, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ogłoszenie zamieszczono na oferty.praca.gov.pl w dniu 12.01.2017r., (wygasa 11 lutego 2017r.).


Nowa Sól, lubuskie, Laborant, Electropoli.
Ogłoszenie zamieszczono na pl.indeed.com w dniu 12.01.2017r.


Gdynia, pomorskie, Specjalista ds. ochrony środowiska, LACERTA analizy środowiskowe.
Ogłoszenie zamieszczono na pl.indeed.com w dniu 11.01.2017r.


Częstochowa, śląskie, Kierownik Działu ds. BHP i OŚ, Hansa-Tex Sp. z o.o.
Ogłoszenie zamieszczono na pl.indeed.com w dniu 7.01.2017r.


ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI, TOMPOL TOMASZ FRANECKI.
Ogłoszenie zamieszczono na oferty.praca.gov.pl w dniu 3.01.2017r., (wygasa 1 lutego 2017r.).


Dobrzyca k. Jarocina, wielkopolskie, Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska, Multeafil Sp. z o.o
Ogłoszenie zamieszczono na pl.indeed.com w dniu 6.01.2017r.


INNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI <brak ogłoszeń>  

 

Ogłoszenie:


Uwaga: szukamy Osób, które chciałyby wziąć czynny udział w tej akcji – i jako Wolontariusze zobowiązałyby się do przeglądania np. jednego wybranego serwisu z ofertami pracy oraz przysyłania e-mailem linków do znalezionych w nim ofert do Polskiego Centrum CP.
Każda, nawet niewielka pomoc, pozwoli nam udoskonalić tę akcję i zwiększyć płynące z niej korzyści! Dla Wolontariuszy istnieje oczywiście możliwość nawiązania bliższej współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Zachęcamy też do rozpowszechniania informacji o naszej akcji, np. poprzez klawisze Facebooka.

Zainteresowane Osoby zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@cp.org.pl lub pod numerem telefonu 601 33 71 70.
 

 


PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ