Podstawowe różnice między kredytem a pożyczką

W życiu większości ludzi zdarza się sytuacja, w której pojawia się chęć lub przymus uzyskania pieniędzy pochodzących z z kredytu bądź pożyczki. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę jakie różnice występują pomiędzy nimi.

Różnice między kredytem a pożyczką

Kredytu może udzielić tylko i wyłącznie bank. Kredyt oznacza tworzenie pieniądza. Pieniądze z kredytu stawiane są do dyspozycji kredytobiorcy. Umowę kredytową reguluje prawo bankowe. Kredyt jest zawsze odpłatny za pomocą odsetek, prowizji. Umowa z bankiem zawsze musi być stwierdzona na piśmie. Kredyt udzielany jest na określony w umowie cel, z wyjątkiem kredytu gotówkowego. Kredyt może być wykorzystany wyłącznie na określonych w umowie zasadach.

Pożyczki mogą udzielać różne podmioty

Udzielana jest tylko ze środków pieniężnych wyemitowanych i wykreowanych przez banki. Pieniądze z pożyczki przenosi się na własność pożyczkobiorcy. Umowę pożyczkową reguluje kodeks cywilny, Pożyczka, może, ale nie musi być odpłatna. Umowa pożyczki może być ustna. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel oraz może być wykorzystana w sposób dowolny.

dbmakler.pl

Redakcja programcp.org.pl