Ile wkładu własnego do kredytu 2022? Odpowiadamy na pytanie

Kredyt hipoteczny to najlepszy sposób na zdobycie własnego mieszkania. Jednym z wymogów uzyskania kredytu jest wkład własny. Jakie są zasady dotyczące ustalania wkładu własnego? Ile wynosi wymagany przez bank wkład własny? Czy możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego? W tym artykule postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości.

Czym jest wkład własny?

Wkład własny to kapitał, którym kredytobiorca musi dysponować podczas starania się o kredyt hipoteczny. Ile wynosi wysokość wkładu własnego? Jest ona zależna od decyzji banku oraz od wartości kredytowanej nieruchomości. Zazwyczaj bank wymaga, żeby kredytobiorca pokrył 20% wartości nieruchomości z własnej kieszeni. Można łatwo obliczyć, że w przypadku zakupu nieruchomości wartej 300000 złotych bank może wymagać wkładu własnego w wysokości 60000 złotych. Wkład własny nie pełni funkcji opłaty manipulacyjnej oraz nie przechodzi na własność banku. Pomniejsza on wysokość kredytu. Dla większości kredytobiorców 20% wkładu własnego to bariera, która jest nie do pokonania.

Dlaczego bank wymaga wkładu własnego?

Każdy bank jest instytucją, która może udzielić kredytu hipotecznego nawet o wysokości kilku milionów. Dlaczego więc podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny na znacznie niższą kwotę wymagany jest wkład własny? Odpowiedź jest prosta. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, które obarczone jest dużym ryzykiem. Ryzyko ponoszą obie strony kredytu. Bank zabezpiecza swoje interesy poprzez udzielenie kredytu o niższej kwocie od wartości nieruchomości. W przypadku problemów ze spłatą kredytobiorca może sprzedać mieszkanie po niższej cenie od rynkowej. Z pozyskanych w ten sposób środków może spłacić w całości swój kredyt hipoteczny. W przypadku kredytów udzielanych na 100% wartości nawet sprzedaż nieruchomości nie musi być końcem problemów kredytobiorcy.

Ile wynosi wkład własny?

Ile wkladu wlasnego do kredytu 2022? Wymagana wysokość wkładu własnego w większości polskich banków wynosi 20% wartości kredytowanej nieruchomości. Jest to stawka procentowa, którą rekomenduje Komisja Nadzoru Finansowego. Część banków dopuszcza jednak niższą wartość wkładu własnego. Na rynku znajdziemy instytucje, które wymagają wkładu własnego w wysokości 10%. Taka instytucja może jednak żądać dodatkowego zabezpieczenia. Jest nim ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Warto również wiedzieć, że wkładem własnym nie muszą być wyłącznie środki pieniężne. Polityka polskich banków w tym zakresie jest zróżnicowana. Wiele instytucji dopuszcza również wkład własny w postaci bezgotówkowej. Może być to na przykład inna nieruchomość. Kredytobiorca musi być jedynym właścicielem wkładu własnego. Nie dopuszcza się środków pochodzących z innego kredytu. Nieruchomość przedstawiona jako wkład własny nie może mieć innych współwłaścicieli. Zobacz więcej na bliskokasy.pl

Mieszkanie bez wkładu własnego

Konieczność przedstawienia wkładu własnego może być dużą przeszkodą w otrzymaniu kredytu hipotecznego. Wartość wkładu własnego w większości przypadku wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dla wielu młodych ludzi jest to kwota nie do zdobycia. Istnieje jednak możliwość uzyskania kredytu mieszkaniowego bez konieczności przedstawiania wkładu własnego. W maju 2022 roku ruszył rządowy program ułatwiający nabycie mieszkania. W ramach programu Bank Gospodarstwa Krajowego może gwarantować wkład własny do kredytu hipotecznego. Udzielana jest gwarancja do wartości 20% kredytowanej nieruchomości lub do wysokości 100000 złotych. Minimalny okres trwania gwarancji wynosi 15 lat. Jest to ciekawe rozwiązanie dla wszystkich młodych ludzi starających się o kredyt.

Redakcja programcp.org.pl