Do kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”

0
435

W ostatnim czasie często pojawiającym się w mediach zagadnieniem są odnawialne źródła energii. W celu zapoznania się z tą problematyką kilka istotnych informacji w temacie: Czysta energia a program „Mój Prąd”.

Program „Mój Prąd”

Celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze kraju. Zamiar ten jest mierzalny za pomocą wskaźników dotyczących zmniejszenia emisji CO2 do planowanego poziomu wynoszącego co najmniej 800.000 Mg/rok, oraz dodatkowej możliwości wytwarzania ze źródeł odnawialnych co najmniej 1.000 MW. Ten priorytetowy program będzie realizowany w latach 2019-2025 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego budżet stanowi kwota wynosząca 1.000.000 tys. zł.
Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie z tego  programu są osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własne. Niezbędnym jest tutaj zawarcie stosownej umowy regulującej zagadnienia związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej powstałej w mikroinstalacji fotowoltaicznej. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż  grudniu 2019 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu. Niezwykle ważną informacją jest fakt, że od 13 stycznia bieżącego roku zainteresowane osoby mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach drugiego naboru. Ma on trwać do 18 grudnia 2020 roku. Zasady działania programu nie uległy zmianie i można starać się o dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, rozumiane jako zakup i montaż przydomowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Wyznacznikiem skorzystania z programu jest wcześniej wspomniana umowa kompleksowa. Wyjściowo trzeba wykazać się istnieniem i funkcjonowaniem takiej instalacji, a następnie należy przesłać wniosek.

Dotacje w programie

Dotacje udzielone w ramach programu „Mój Prąd” są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia we stosowanym budynku. Mowa tutaj o już istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz o nowym obiekcie mieszkalnym jednorodzinnym. W drugim przypadku warunkiem na uzyskanie pieniędzy jest zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zgoda na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here