Tłumaczenie dokumentów (Kraków) – komu zlecić?

Potrzebujesz skrupulatnego tłumaczenia urzędowych lub sądowych dokumentów? W Krakowie i innych dużych miastach nie będziesz mieć z tym większego problemu. Konieczne jest jednak oddanie tego rodzaju treści w ręce uprawnionego specjalisty – najlepiej w osobie tłumacza przysięgłego!

Kiedy wymagane jest uwierzytelnione tłumaczenie (przysięgłe)?

Tłumaczenie uwierzytelnione, potocznie określane także jako tłumaczenie przysięgłe (https://mostowy.com.pl) do pewnego stopnia różni się od standardowych przekładów językowych.

Z usług tłumacza przysięgłego warto skorzystać, gdy konieczne jest tłumaczenie dokumentów (Kraków) o charakterze urzędowym, a mówiąc dokładniej – dokumentów mających moc prawną. W ich przypadku bowiem, jeżeli przekład ma być dalej wykorzystywany na przykład przed organami administracyjnymi, konieczne jest wykonanie uwierzytelnienia przełożonej treści.

Tłumacz przysięgły zajmujący się tłumaczeniem dokumentów (Kraków) dysponuje niezbędnymi uprawnieniami do poświadczenia zgodności wykonanego tłumaczenia z oryginałem – tym samym tłumaczenie zyskuje moc prawną taką samą, jak pierwotny dokument.

Jakie dokumenty poddaje się tłumaczeniu uwierzytelnionemu?

Tłumaczenie dokumentów (Kraków) w trybie uwierzytelnionym, wykonywane przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub innego języka obcego, obejmować może:

  • akty notarialne,

  • dokumentację medyczną,

  • dokumentację sądową (pozwy, pisma procesowe),

  • wszelkiego rodzaju umowy i kontrakty,

  • dyplomy szkolne i uczelniane,

  • świadectwa pracy i podobne dokumenty firmowe.

Tłumacz przysięgły, jak wspomnieliśmy, dysponuje niezbędnymi uprawnieniami. Jest to osoba zaufania publicznego, która swój zawód wykonuje na podstawie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do uzyskania takiego wpisu upoważnia go zdany pozytywnie egzamin państwowy.

Każde tłumaczenie dokumentów (Kraków) sporządzane przez tłumacza przysięgłego zostaje opatrzone jego odręcznym podpisem, a także niezbędną pieczęcią.

Chcesz zweryfikować tłumacza przysięgłego? Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, które prowadzi wspomnianą już listę specjalistów. W takiej bazie znajdziesz niezbędne dane identyfikujące wybranego tłumacza, dzięki czemu zyskujesz pewność, że ważne dokumenty trafią w ręce odpowiedniej osoby.

 

Redakcja programcp.org.pl