Co to jest strategia Czystej Produkcji?

Czysta Produkcja polega na takim dostarczaniu żywności, towarów i usług, aby wykluczyć całkowicie niebezpieczne substancje i produkcję toksycznych odpadów. Surowce i energia, które są wprowadzane, mogą być wykorzystane ponownie, można jest zachować i są odnawialne.
Projektując systemy czystej produkcji jako priorytet stawia się przede wszystkim zdrowie pracowników, oraz to, aby produkcja zaspokoiła zapotrzebowanie na dany produkt.

Zasady strategii czystej produkcji

W czystej produkcji główny nacisk kładzie się na cztery elementy. Jest to zasada ostrożności, podejście zapobiegawcze, demokratyczna kontrola oraz zintegrowane i holistyczne podejście.
Zasada ostrożności zakłada konieczność udowodnienia osobie, która może być potencjalnym trucicielem, faktu, że jego działalność może przynieść szkody środowisku.
Podejście zapobiegawcze ma za zadanie zapewnić, że taniej i lepiej dla każdej za stron będzie zapobiegać ewentualnym szkodom niż je naprawiać. Podejście to wymaga usunięcia przede wszystkim źródła problemów, oraz stałą kontrolę zanieczyszczeń.
Demokratyczna kontrola to nic innego jak zaangażowanie pracowników, konsumentów, oraz społeczności lokalnych w kontrolę zanieczyszczeń poprzez dostęp do informacji o emisjach przemysłowych oraz o rejestrze zanieczyszczeń, a także o planach dotyczących redukcji toksycznych odpadów.

Oszczędzanie energii

Zintegrowane i holistyczne podejście zakłada, że społeczeństwo musi się integrować, aby zapobiegać przemieszczaniu się zanieczyszczeń czy to powietrzem, czy glebą czy wodą. Poprzez uwzględnienie całego cyklu życia produktu można znacznie zmniejszyć to ryzyko.
Produkty powstałe w wyniku czystej produkcji są energooszczędne i nietoksyczne. Wytwarzane są z materiałów odnawialnych, które są uzupełniane na bieżąco przy zachowaniu żywotności bezpiecznej dla społeczeństwa i ekosystemu. Mogą też powstawać z materiałów nieodnawialnych, ale pochodzących z z odzysku i takich, które można zutylizować bezpiecznie, w sposób nietoksyczny i energooszczędny.
Produkty te są również trwałe, nadają się do wielokrotnego użytku. Są łatwe jeśli chodzi o demontaż czy też możliwość przebudowy.
Opakowanie jest minimalne, również pozyskane z recyklingu, do wielokrotnego użytku.
Czysta Produkcja to nie są działania jednorazowe, ponieważ przedsiębiorstwa, które decydują się na wdrożenie takiej strategi będą stale dążyć do redukcji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia energii, a także kosztów, które związane są z opłatami środowiskowymi.
Program ten jest osiągany poprzez starannie opracowaną techniczno organizacyjną strategię.

Redakcja programcp.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *