Ekologia na budowie

W każdej dziedzinie naszego życia powinniśmy dbać o swoje środowisko, w którym przebywamy na co dzień. Nie jest to łatwa sprawa. Pewnie w tym momencie pojawiłyby się wątpliwości typu: „Jak możemy dbać o wszystko, kiedy inni strasznie lekceważą ustalone normy i w żadnym razie nie można wobec takich osób wyciągnąć konsekwencji.” Nie jest to tak do końca.

Istotny temat

W dobie uchwalonych ustaw wszystkie niepożądane działania są objęte odpowiednimi paragrafami. Dlatego też osoby niestosujące się do pewnych zasad podlegają wskazanej w kodeksie karze. To my wszyscy musimy zwrócić uwagę na nieprawidłowości panujące w danej dziedzinie. Przypomnijmy. Ekologia jest bardzo istotnym zagadnieniem, mającym wpływ na życie nie tylko człowieka, ale żyjących z nim w symbiozie zwierząt. W takiej sytuacji przestrzeganie norm ekologicznych jest bardzo ważne. Wiele się mówi o ginących w zastraszającym tempie gatunkach, ale nic się nie robi lub za mało podejmowanych jest działań w kierunku zapobiegnięcia takiemu stanowi rzeczy. Trzeba podjąć bardziej radykalne działania, aby ocalić wszystko to, czym nas natura obdarzyła. Nie można powiedzieć, że całkowicie została zaprzepaszczona wrażliwość ludzka i panuje całkowita znieczulica.

Konsekwencje prawne

W przypadku jednej z firm budowlanych, zostały wyciągnięte odpowiednie konsekwencje prawne w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, polegającym na wielokrotnym zanieczyszczaniu środowiska poprzez używanie zdezelowanych urządzeń spalinowych. Aktywiści ekologiczni ostro się wówczas sprzeciwili i podjęli ciężką walkę z przedsiębiorcą. Była ona ciężka chociażby z tego powodu, że człowiek ten upierał się przy swoim przeświadczeniu, a było ono takie, iż jego zdaniem wszystkie procedury jeżeli chodzi o kwestię ekologiczną zostały zachowane i nie będzie podejmował jakichkolwiek działań mających na celu dodatkowo poniesione przez niego koszty. Nadmienił też, że sprzętem, jakim dysponuje może się szczycić ponieważ jak określił w swojej wypowiedzi spełnia on swoje normy. Tymczasem ludzie broniący natury nie dali za wygrane. Sprowadzeni na miejsce eksperci zmierzyli poziom spalin wytwarzanych przez urządzenia. Jak się okazało poziom zanieczyszczeń był kilkukrotnie przekroczony. Z tego też tytułu nałożona została odpowiednia kara na właściciela tego przedsiębiorstwa. Dziwnym trafem, za kilka dni, na plac budowy zostały przyprowadzone nowe ekologiczne maszyny budowlane, które mogły być zakupione przez tego człowieka i nagle posiadał on wszelkie środki na realizację takiego przedsięwzięcia. Wniosek? Walczmy o słuszne sprawy dotyczące nas wszystkich. Kiedy przyjdzie chwila, w której będziemy poddawani wszelkim próbom manipulacji uderzających w nasze zamierzenia, istotną kwestią jest nie poddawać się. Może się bowiem okazać, że nagle staniemy się osobami przegranymi, a nie w tym rzecz. Głównym zadaniem jest wówczas doprowadzenie do końca podjętych przez nas działań i bezwzględnie należy tego dokonać, o ile oczywiście sprawa jest naprawdę słuszna.

Redakcja programcp.org.pl