Zbiorniki na deszczówkę i zrównoważone użytkowanie wody

W obliczu narastających problemów związanych z suszami, kwestie zrównoważonego gospodarowania wodą stają się coraz bardziej istotne. Rządowe inicjatywy, takie jak program „Moja woda” z dofinansowaniem na systemy magazynowania deszczówki, świadczą o rosnącej potrzebie działań proekologicznych. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak efektywnie gromadzić deszczówkę i jak jej zastosowanie może przyczynić się do zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych, zarówno dla indywidualnych gospodarstw domowych, jak i dla całego społeczeństwa.

Dlaczego warto inwestować w zbiorniki na deszczówkę?

W obliczu globalnego kryzysu zasobów wody pitnej oraz narastających wyzwań związanych z suszami, inwestycja w zbiorniki na deszczówkę staje się nie tylko rozsądnym posunięciem, ale również aktem proaktywnego podejścia do problemów hydrologicznych. Polska, podobnie jak wiele innych regionów świata, boryka się z alarmującym spadkiem rezerw wody pitnej.

Obecny poziom wód retencyjnych w kraju, wynoszący zaledwie 4-6%, plasuje Polskę na dnie listy krajów Unii Europejskiej pod względem dostępności wód retencyjnych. W porównaniu do średnich wartości wynoszących 45-55% w pozostałych krajach Wspólnoty, sytuacja w Polsce wymaga pilnych działań. Jednym z efektywnych środków zaradczych jest inwestycja w zbiornik na deszczówkę 1000l, który nie tylko umożliwia zbieranie i przechowywanie wody, lecz także stanowi skuteczną ochronę przed lokalnymi podtopieniami i kałużami.

Do czego możemy wykorzystać wodę deszczową?

W świetle najnowszych badań przeprowadzonych we współpracy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Białostockiej, okazuje się, że przechowywanie deszczówki przez okres do 30 dni stwarza możliwość jej późniejszego zastosowania w codziennym życiu. Odkrycia te otwierają nowe perspektywy wykorzystania wody opadowej, co może znacząco wpłynąć na bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.

Możliwości wykorzystania wody deszczowej obejmują:

  1. Podlewanie ogrodu – deszczówka stanowi doskonałe źródło wody do nawadniania roślin, charakteryzując się przy tym niskim współczynnikiem twardości.

  2. Myjnia samochodowa, podjazdy i chodniki – woda deszczowa może zastąpić wodociągową podczas mycia pojazdów czy czyszczenia powierzchni zewnętrznych, eliminując potrzebę korzystania z zasobów wodociągowych.

  3. Spłukiwanie toalet – deszczówka, o niskim PH i pozbawiona szkodliwych substancji, może być efektywnie wykorzystywana do spłukiwania toalet, przyczyniając się do oszczędności wody pitnej.

  4. Mycie naczyń – dzięki swoim naturalnym właściwościom, deszczówka może być wykorzystywana do mycia naczyń, eliminując konieczność korzystania z wody o wysokim stopniu uzdatniania.

  5. Zasilanie basenów i oczek wodnych – woda deszczowa, o czystym składzie chemicznym, może stanowić doskonałe źródło napełniania basenów i oczek wodnych.

Odprowadzanie wód opadowych na gruntach o niskiej przepuszczalności może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w przypadku intensywnych opadów deszczu. Dla działek położonych na glebach gliniastych i iłowych, zbiornik na wodę 1000l staje się nie tylko efektywnym rozwiązaniem, ale także prewencyjnym środkiem zapobiegającym lokalnym podtopieniom. Różnej pojemności zbiorniki można zamówić na stronie: ekozbiorniki.pl.

Materiał zewnętrzny

Redakcja programcp.org.pl