Przydomowa oczyszczalnia ścieków

W czasie planowania budowy domu przychodzi czas na decyzję dotyczącą zagospodarowania ścieków, odpadów czy ogrodu, jest to ważna część często traktowana ze zbyt małą uwagą.

Okazuje się, że w XXI wieku nie każda działka ma dostęp do sieci kanalizacyjnej, co może być problematyczne. Rozwiązaniem tego kłopotu jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Alternatywa dla szamba

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być traktowana jako alternatywa dla szamba, jednak może być to mylące. Powszechnie używane szambo musi być opróżniane przez specjalistyczne firmy, co może się związać z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi oraz ewentualnym odorem (szczególnie podczas jego opróżniania), co więcej – taki sposób nie jest uważany za ekologiczny – ścieki są transportowane wozami asenizacyjnymi, muszą być wypompowane i przekazane do oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków zapewnia biologiczne oczyszczenie ścieków i, przede wszystkim, jest tania w eksploatacji, pomimo nieco wysokiej ceny jej budowy. Ogromną zaletą pod względem dokumentacyjnym jest fakt, że do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne (w przypadku ilości ścieków mniejszej niż 5m3 na dobę). W urzędzie gminy lub miasta należy zgłosić chęć budowy takiej oczyszczalni, przy braku sprzeciwu po 30 dniach można rozpocząć budowę (jednak maksymalnie przed upływem 2 lat). Powodem odmowy może być np. miejscowy plan zagospodarowania, który mógł przewidzieć brak możliwości budowy takich oczyszczalni na danym terenie.

Projekt oczyszczalni

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z jej zaprojektowaniem. W skład takiej oczyszczalni wchodzi osadnik gnilny oraz rury perforowane, które są drenażem rozsączającym dla już oczyszczonych ścieków. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków jest bardzo prosta – ścieki z budynku trafiają do osadnika gnilnego, gdzie sedymentują zawiesiny, a tłuszcze flotują. Po wstępnym oczyszczeniu w osadniku ścieki trafiają do perforowanych rur, a następnie do otaczającego rury złoża – tam dochodzi do biologicznego oczyszczenia ścieków przez bakterie tlenowe.
Doboru wielkości przydomowej oczyszczalni dokonuje się na podstawie średniego dobowego zużycia wody, które bezpośrednio wiąże się z liczbą mieszkańców danego budynku, dla którego przewiduje się taką oczyszczalnię, oraz z jednostkowym zużyciem wody, które określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 8 Poz. 70 Tab. 1). Na podstawie obliczonego średniego dobowego zużycia wody dobiera się osadnik gnilny i drenaż rozsączający.

Większość części składowych oczyszczalni zlokalizowana jest pod powierzchnią ziemi, jednak konieczny jest dostęp powietrza, więc nieuniknione będzie zlokalizowanie kominków napowietrzających, które będą wystawały z ziemi, ich liczba zależy od liczby perforowanych rur. Na powierzchni ziemi widoczny również będzie właz osadnika oraz właz studzienki rewizyjnej, co może być dla niektórych problemem.

Jednym z niewielu problemów związanych z projektowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków może być lokalizacja, zbyt mała działka może okazać się problemem nie do uniknięcia. Wszystko przez odległości, które należy zachować m.in. od sąsiednich działek, dróg, studni wody pitnej, ale również innych rur czy kabli.

Niewątpliwie przydomowa oczyszczalnia ścieków jest ekologiczną, wydajną oraz tanią eksploatacyjnie metodą na rozwiązanie problemu dotyczącego braku dostępu do kanalizacji, jednak jej budowę należy odpowiednio zaplanować i przemyśleć.

Redakcja programcp.org.pl